top of page

VZW

FabLab Erpe-Mere oprichting!

Vermits de stakeholders van FabLab Erpe-Mere de muren van Sint-Jozef Erpe-Mere overstijgen, ligt het voor de hand een beheersstructuur te hebben waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.  

 

Bovendien – en dit is cruciaal voor het operationele van een FabLab– hebben we nood aan een juridische structuur die toelaat om mee te dingen naar projectoproepen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.

 

Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur van de het Priester Daens-college ingestemd met de oprichting van een onafhankelijke vzw-structuur, waarbij de stichtende leden de verschillende betrokken partijen zo representatief mogelijk vertegenwoordigen. 

 

Een ideale verdeling van stichtende leden (die overgenomen kunnen worden in de Raad van Bestuur) zou als volgt kunnen zijn:

 

  • 40% vertegenwoordiging van de school SJS (2 ) / scholengroep Priester Daens-college (1) / basisschool die los staat van de scholengroep (1)

  • 20% inwoners van Erpe-Mere - liefst via politieke vertegenwoordiging (2)

  • 20% vertegenwoordiging vanuit de artistiek/culturele sector (2)

  • 20% vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (2)

Op 20 juni 2014 werd de vzw FabLab Erpe-Mere opgericht door de onderstaande stichtende leden

De Mil Stijn, Vanden Herrewegen Henk, Daeleman Margo, Van Cauteren Luk, De Pril Kris, Van Vaerenbergh Johan, Van de Winkel Dries, Janssens Reinout, Van Peteghem Joris, Verhaest Rik, Vanrobaeys Anja, Matthijs Lut, Danckaert Wouter, Van den Bossche Giel en Matthijs Paul.

 

bottom of page